MediaWiki

Chhiùng Wikipedia lòi
MediaWiki

in l

MediaWiki he yit-chúng kî yî mióng-chi-mióng-lu ke chhṳ-yù wiki ngiôn-thí, yù Wikimedia khôi-fat. Khì he yung PHP siá ke. G

jg