跳至內容

Microsoft

Chhiùng Wikipedia lòi

Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂ (yîn-ngî:Microsoft Corporation) he chhiòn-khiù chui-thai ke Thien-nó ngiôn-khien kiûng-yin sông, chúng-phu sat-hâ chhôi Mî-koet Fà-sṳn-tun-tsû Sî Ngâ-thù fu-khiun ke Lùi-tet-mùng-tet. 1975-ngièn yù Bill Gates lâu Pó-lò Ngie-lùn chhóng-li̍p. chui-chhû chhái-yung "Micro-soft" ke miàng-chhṳ̂n fat-chán BASIC kié-sṳt-hi. chui-chhû ke tsúng-phu he Sîn Me̍t-sî-kô-tsû ke Â-ngì-pak-khiet-kî. Mì-ngiôn kûng-sṳ̂ he chhiòn-khiù chui-thai ke Thien-nó ngiôn-khien kûng-sṳ̂. chhôi Kîn-tsi-ho̍k, Mì-ngiôn kûng-sṳ̂ he yit-ke kiâng-ngìn ke mióng-lok ngoi-phu-sin ke li-é.