Microsoft

Chhiùng Wikipedia lòi

Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂ (yîn-ngî:Microsoft Corporation) he tshiòn-khiù tsui-thai ke Thien-nó ngiôn-khien kiûng-yin sông, tsúng-phu sat-hâ tshôi Mî-koet Fà-sṳn-tun-tsû Sî Ngâ-thù fu-khiun ke Lùi-tet-mùng-tet. 1975-ngièn yù Bill Gates lâu Pó-lò Ngie-lùn tshóng-li̍p. Tsui-tshû tshái-yung "Micro-soft" ke miàng-tshṳ̂n fat-tsán BASIC kié-sṳt-hi. Tsui-tshû ke tsúng-phu he Sîn Me̍t-sî-kô-tsû ke Â-ngì-pak-khiet-kî. Mì-ngiôn kûng-sṳ̂ he tshiòn-khiù tsui-thai ke Thien-nó ngiôn-khien kûng-sṳ̂. Tshôi Kîn-tsi-ho̍k, Mì-ngiôn kûng-sṳ̂ he yit-ke kiâng-ngìn ke mióng-lok ngoi-phu-sin ke li-é.