Mien-pâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Mien-pâu

Mien-pâu he yit-tsúng yung Ńg-kuk‎ mo-fún tsṳ-tsho pin kâ-ngie̍t yì-yèn tsṳ-sṳ̀n ke sṳ̍t-phín. Só-vi mien-pâu he yung het-ma̍k, séu-ma̍k tén-tén tsok-vì kî-pún ngièn-liau. Siên-tshièn mo-sṳ̀n fún, tsai-kâ Súi, Yàm, kau-mà tén lâu mien tsṳ-tsho sṳ̀n-vì mien-thòn, yèn-heu tsai-hi fûng, kháu-su̍k tsiên tén-tén fông-sṳt kâ-ngie̍t tsṳ-sṳ̀n ke sṳ̍t-phín.