Nàm-chhông Chhàm (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
南昌站大堂

Nàm-tshông Chhàm(南昌站) he Kóng-thiet Sî-thiet Sien khi̍p Tûng-yúng Sien 之轉車站,位於Hiông-kóng Chhṳ̂m-súi-phu-khî 西九龍公路底。