Nàm-chhông Chhàm (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Nàm-tshông Thiet-lu Tshàm he Hiông-kóng 港鐵西鐵綫東涌綫之轉車站,位於香港深水埗區深水埗西九龍公路底。南昌站名稱取自附近的南昌邨,而南昌邨取自南昌街,南昌街則取名自香港開埠初期富商陳南昌先生[3],因此這個車站名稱是間接源於陳南昌先生。另外,本站在早期的規劃時,曾一度被稱為欽州街站(英語:Yen Chow Street Station)[4]。

南昌站大堂