跳至內容

Tûng-yúng Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Tûng-yúng Sien

Tûng-yúng Sien (東涌綫, Tung Chung Line) he Hiông-kóng Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu-sien, lièn-chiap Sîn-kie Lì-tó-khî Thai-yí-sân Tûng-yúng keTûng-yúng Chhàm, lâu Hiông-kóng-tó Chûng-sî-khî Chûng-vàn ke Hiông-Kóng Chhàm.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]