跳至內容

Thit-sṳ-nì Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Thit-sṳ-nì Sien
Thit-sṳ-nì Sien
Thit-sṳ-nì Sien

Thit-sṳ-nì Sien(迪士尼綫, Disneyland Resort Line) he Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu chṳ̂-yit, chhiòn-sien chhai Hiông-kóng Sîn-kie Chhiên-vân-khî (Thai-yí-sân tûng-pet-phu), lièn-chiap Yîm-o Tá-súi-vân ke Hiûn-o Chhàm, lâu Chuk-kô-vân Hiông-kóng Thit-sṳ-nì Lo̍k-yèn Thu-ká-khî ke Thit-sṳ-nì Chhàm, su̍k-yî lî-hak Chhia̍p-yun hì-thúng.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]