跳至內容

Sî-thiet Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Sî-thiet Sien

Sî-thiet Sien (西鐵綫, West Rail Line) he Hiông-kóng Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu-sien, lièn-chiap Sîn-kie-sî lâu Kiú-liùng-sî ke thûng-khiùn thiet-lu.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]