Mâ-on-sân Sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Kôn-thòng Sien

Mâ-on-sân Sien(馬鞍山綫, Ma On Shan Line) he Kóng-thiet yàng-yun ke thiet-lu chṳ̂-yit, lièn-chiap Sîn-kie Sâ-thièn-khî ke Thai-vì-chhàm lâu Vû-hâi-sâ Chhàm, chú-yeu fu̍k-vu Sâ-thièn Sàng-mùn-hò tûng lâu Mâ-on-sân.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]