Kî-chhòng Khoai-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
Kî-chhòng Khoai-sien.

Kî-chhòng Khoai-sien (機場快綫, Airport Express) he Kóng-thiet yit-thiàu yàng-yun chûng ke kô-yun-liòng lu-sien, su̍k-yî kî-chhòng thiet-lu ke yit phu-fun. Chhai 1998-ngièn 7-ngie̍t 6-ngit sùi-chho̍k hîn-kien Chhak-lia̍p-kok(赤鱲角) ke sîn kî-chhòng chang-sṳt khôi-khí sṳ́-yung thùng-sṳ̀ thûng-chhâ, lièn-chiap chhai Sîn-kie Lì-tó-khî Chhak-lia̍p-kok ke Hiông-kóng Koet-chi Kî-chhòng lâu Chûng-sî-khî Chûng-vàn ke Hiông-kóng Chhàm, khiung sat yû 5-chak chhàm.

Chhâ-chhàm khói-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ-chhàm chû-piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn-khiûn chhâ-chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]