Chuk-kô-vân

Chhiùng Wikipedia lòi
Chuk-kô-vân.

Chuk-kô-vân (竹篙灣, Yîn-ngî: Penny's Bay)vi-yî Hiông-kóng Sîn-kie Thai-yí-sân ke tûng-pet-phu, vì Hiông-kóng Thit-sṳ-nì Lo̍k-yèn Thu-ká-khî ke só-chhai-thi. Chuk-kô-vân chhai thi-khî hàng-chṳn sông thai-phu-fun su̍k-yî Tshiên-vân-khî, than thai-yok yî Mî-koet séu-chṳ́n thai-kiê yî nàm ke thi-fông su̍k-yî Lì-tó-khî.