Nagasawa Masami

Chhiùng Wikipedia lòi
Nagasawa Masami
Chhut-se Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún Shizuoka-yen Iwata-sṳ
Koet-chhi̍t Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Ngî-ngièn Ngit-vùn
Kau-yuk Horikoshi Kô-tén Ho̍k-káu(2006-ngièn 2-ngie̍t pit-ngia̍p)
Fa̍t-thung 2000-ngièn-
Kîn-ki kûng-sṳ̂ Tōhō
Chhut-miàng chok-phín Chhai Sṳ-kie ke Chûng-sîm Fû-hêm Oi-chhìn(2004-ngièn)
Nada Sōsō(2006-ngièn)
Khiù-fûn Thai-chok-chan(2007-ngièn)
IMDb chṳ̂-sín ya̍p

Nagasawa Masami(Ngi̍t-ngî: 長澤 まさみ, 1987-ngièn 6-ngie̍t 3-ngit –  ) he Ngit-pún Shizuoka-yen Iwata-sṳ chhut-se ke ńg yên-yèn, sṳ̂n-kô 168 kûng-fûn, hiet-hîn A-hîn, 2006-ngièn Horikoshi Kô-tén Ho̍k-káu pit-ngia̍p, Tōhō ke ngi-ngìn.


Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Masami Nagasawa siông-koân ke tóng-on.