Nagasawa Masami

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Nagasawa Masami
26th Tokyo International Film Festival Nagasawa Masami.jpg
Ńg-yên-yèn
Ngièn-pún miàng 長澤 まさみ(ながさわ-)
Lò-mâ-sṳ Nagasawa Masami
Sok-ho まぁちゃん
まっさん
がっさーわー

Tûng-pó Thiàm-sîm (東寶甜心, Chûng-vùn-khiên)
Phe̍t-miàng 長沢 まさみ
Koet-sit Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Mìn-chhu̍k Yamato-chhu̍k
Chhut-se (1987-06-03) 1987-ngièn 6-ngie̍t 3-ngit (35-se)
Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún Shizuoka-yen Iwata-sṳ
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn
Ngî-ngièn Ngit-vùn
Kau-yuk Horikoshi Kô-tén Ho̍k-káu(2006-ngièn 2-ngie̍t pit-ngia̍p)
Thoi-péu-chok Chhai Sṳ-kie ke Chûng-sîm Fû-hêm Oi-chhìn(2004-ngièn)
Nada Sōsō(2006-ngièn)
Khiù-fûn Thai-chok-chan(2007-ngièn)
Fa̍t-chhiok sṳ̀-thoi 2000-ngièn-
Kîn-chi kûng-sṳ̂ Tōhō
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien

Nagasawa Masami(Ngi̍t-ngî: 長澤 まさみ, 1987-ngièn 6-ngie̍t 3-ngit –  , Hak-kâ-fa: Chhòng-chhe̍t Ngâ-mî(Chûng-koet, Thòi-vân, Mâ-lòi-sî-â)/Chhòng-chhe̍t Chang-mî (Hiông-kóng)) he Ngit-pún Shizuoka-yen Iwata-sṳ chhut-se ke ńg-yên-yèn, sṳ̂n-kô 168 kûng-fûn, hiet-hîn A-hîn, 2006-ngièn Horikoshi Kô-tén Ho̍k-káu pit-ngia̍p, Tōhō ke ngi-ngìn.

Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Masami Nagasawa siông-koân ke tóng-on.