O-khiet-ngî

從Wikipedia來
(重定向自Occitan-ngî
跳轉到: 導航搜尋
O-khiet-ngî fûn-phu.

O-khiet-ngî (Occitan) he Yin-Êu Ngî-ne Lò-màn Ngî-chhu̍k ke yit-chúng ngî-ngièn, chú-yeu thûng-hàng yî fap-koet nàm-phu, Yi-thai-li Â-ngì-pî-sṳ̂-sân sân-kuk, yî-khi̍p Sî-pân-ngà ke Kâ-thai-lò-nì-â. Sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 1,939,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   O-khiet-ngî Wikipedia