Occitan-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Occitan-ngî fûn-phu.

Occitan-ngî (Occitan) he Yin-Êu Ngî-ne Roman Ngî-chhu̍k ke yit-chúng ngî-ngièn, chú-yeu thûng-hàng yî fap-koet nàm-phu, Yi-thai-li Alpes sân sân-kuk, yî-khi̍p Sî-pân-ngà ke Catalunya. Sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 1,939,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ-mû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Occitan-ngî Wikipedia