Olympic Yun-thung-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Olympic Yun-thung-fi ke khì.

Olympic Yun-thung-fi (Yîn-ngî: Olympic Games) he yit chak koet-chi-sin ke yun-thung-fi, mî 4 ngièn kí-phan 1 pái. Ngièn-pún he Kú Hî-lia̍p koet-kâ ke pí-soi, chṳ 19 sṳ-ki mî-khì yù Fap-koet-ngìn Pierre de Coubertin chhùng-sîn khôi-sṳ́. Chhiùng 1896-ngièn khôi-sṳ́, mî 4 ngièn kí-phan 1 pái, m̀-ko yû 2 pái yîn-vì Sṳ-kie Thai-chan mò khôi.

Hien-thoi Olympic Yun-thung-fi ke chúng-lui[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]