Ha-kui Olympic Yun-thung-fi

Chhiùng Wikipedia lòi

Ha-kui Olympic Yun-thung-fi (Yîn-ngî: Summer Olympic Games) he chhai ha-kui kí-phan ke Olympic Yun-thung-fi, mî 4 ngièn kí-phan 1 pái.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]