跳至內容

Antwerp

Chhiùng Wikipedia lòi
Ôn-thi̍t-ví-phú.
Ôn-thi̍t-ví-phú.
Ôn-thi̍t-ví-phú.

Ôn-thi̍t-ví-phú (Yîn-ngî: Antwerp; Hò-làn-ngî: Antwerpen; Fap-ngî: Anvers) he Pí-li-sṳ̀ chui chhùng-yeu ke sông-ngia̍p chûng-sîm, kóng-khiéu sàng-sṳ lâu Fap-làn-tet-sṳ̂ ke Sú-fú. Kì yû 512,000 kî-mìn (2013-ngièn 1-ngie̍t), sṳ-khî mien-chit 204.51 phìn-fông kûng-lî, he Pí-li-sṳ̀ thi-ngi thai sàng-sṳ. Tû-sṳ khî mien-chit 1449 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,190,769-ngìn (2008-ngièn 1-ngie̍t).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]