Overijssel-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Overijssel-sén .
Overijssel-sén Khì-chì
Overijssel-sén Vûn-chông
Overijssel-sén.

Overijssel he vi-yî Hò-làn tûng-pet phu ke yit-ke sén, kì tûng-lìn Tet-koet, nàm lâu Gelderland-sén chiap-yòng, sî chiap Fut-lòi-fuk-làn-sén, pet kho Tet-lùn-thi̍t-sén‎, sú-fú Zwolle. Chúng mien-chit 3,327 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,113,529-ngìn (2006-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]