跳至內容

Pâ-sâ-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Pâ-sâ-vòng (Hî-pak-lói-vùn:בעשא‎, ?- tsú-tshièn 885-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-si ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Â-hî-ngâ (Lie̍t-vòng-ki-song 15:33).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pâ-sâ-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 908-ngièn to tsú-tshièn 885-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 900-ngièn to tsú-tshièn 877-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-song" thi 15-tsông:33-tsiet tsṳ 16-tsông:7-tsiet

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]