Pân-kiêu-é

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Pân-kiêu-é.

Pân-kiêu-é (ho̍k-miàng: Streptopelia turtur),chhai thung-vu̍t fûn-lui ho̍k sông he Pân-kiêu-khô ke yit-ke su̍k. Kì-têu yit-pân sṳ̂n-thí chheu-chhòng , he séu-hîn fe̍t-chá chûng-hîn ke tiâu. Poi-phu yit-pân he vi chhién chûng-set, puk-phu vông-vông chhṳ̀n fún-fùng-set.

Sâng-thai fàn-kín[編寫 | 編寫原始碼]

Fûn-phu thi-vet[編寫 | 編寫原始碼]

Thi̍t-chṳ̂n[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ̍t-vu̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]