Chûng-set

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chûng-set.

Chûng-set (棕色) he yit-chúng yù fun-ha̍p séu-liòng fùng-set lâu liu̍k-set, chhâng-set lâu làm-set, fe̍t-chá vòng-set lâu chṳ́-set ngân-liau-é kèu-sṳ̀n ke ngân-set.