跳至內容

Pên-kit-lìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Pên-kit-lìn(yu hêm-cho Ai-sṳ̂-khù-lìm[1]) he yit-chúng lâng-tung ke thiàm-phín, thûng-sòng yî ngiù-nen fe̍t nen-yù tén nen-chṳ-phín vì ngièn-liau, pin kâ-ngi̍p súi-kó fe̍t khì-thâ sṳ̀n-fûn lâu hiông-liau fun-ha̍p chṳ sṳ̀n .

  1. Hak-kâ Ve-yèn-fi chhṳ̀ chhà-sûn kiet-kó