Pí-li-sṳ̀ ke Congo

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pí-su̍k Kông-kó.
Flag of Congo Free State.svg
Greater Coat of Arms of the Belgian Congo.svg
Pí-su̍k Kông-kó.

Pí-su̍k Kông-kó (Fap-vùn: Congo Belge) he Pí-li-sṳ̀ chhai 1908-ngièn chṳ 1960-ngièn chhai kîm-ngit Kông-kó Mìn-chú Khiung-fò-koet ke chhṳ̍t-mìn-thi. Chhai 1885-ngièn, Êu-chû kok-koet kí-hàng liáu Pak-lìm Sî-Fî Fi-ngi. Tet-koet chṳn-fú chhai Fi-ngi tông-chûng pá kông kó kâu yi Pí-li-sṳ̀ koet-vòng Li-o-pô-tet Ngi-sṳ, yî chok-vì khì sṳ̂ ngìn Liâng-thi, pin chiông chṳ̂ chhṳ̂n-vì kông kó Chhṳ-yù pâng. Yì to-liáu 1908-ngièn, kông kó chang-sṳt pûn chón kâu yi Pí-li-sṳ̀ chṳn-fú, pin kói chhṳ̂n-vì pí su̍k kông kó. Yì kông kó chui fu shu̍ ke thi-fông - kâ Tan kâ sén ya pûn Pí-li-sṳ̀ kí kâ Kûng-sṳ̂ khiung-thùng khôi-fat liáu. Pí su̍k kông kó tshìn kông kó ngùi-kî fat-sâng sṳ̀, chhai 1960-ngièn 6-ngie̍t 30-ngit chhí-tet thu̍k-li̍p. Than Pí-li-sṳ̀ chṳn-fú sa yìn lâu chap yî ngì (kîm Kông-kó Mìn-chú Khiung-fò-koet) pó-chhṳ̀ thi̍t-sû ke kôan-he, yû yit-thin ke chṳn-chhṳ fò kîn-chi sông ke yáng-hióng li̍t.