Pí-li-sṳ̀ liâng Congo

Chhiùng Wikipedia lòi
Pí-li-sṳ̀ liâng Congo.
Pí-li-sṳ̀ liâng Congo.

Pí-li-sṳ̀ liâng Congo (比利時領--, Fap-vùn: Congo Belge) he Pí-li-sṳ̀ chhai 1908-ngièn chṳ 1960-ngièn chhai kîm-ngit Congo Mìn-chú Khiung-fò-koet ke chhṳ̍t-mìn-thi. Chhai 1885-ngièn, Êu-chû kok-koet kí-hàng liáu Berlin Sî-Fî Fi-ngi. Tet-koet chṳn-fú chhai Fi-ngi tông-chûng pá Congo kâu yi Pí-li-sṳ̀ koet-vòng Leopold 2-sṳ, yî chok-vì khì sṳ̂ ngìn Liâng-thi, pin chiông chṳ̂ chhṳ̂n-vì Congo Chhṳ-yù pâng. Yì to-liáu 1908-ngièn, kông kó chang-sṳt pûn chón kâu yi Pí-li-sṳ̀ chṳn-fú, pin kói chhṳ̂n-vì Pí-li-sṳ̀ liâng Congo. Yì Congo chui fu shu̍ ke thi-fông - Katanga-sén ya pûn Pí-li-sṳ̀ kí kâ Kûng-sṳ̂ khiung-thùng khôi-fat liáu.

Pí-li-sṳ̀ liâng Congo tshìn Congo ngùi-kî fat-sâng sṳ̀, chhai 1960-ngièn 6-ngie̍t 30-ngit chhí-tet thu̍k-li̍p. Than Pí-li-sṳ̀ chṳn-fú sa yìn lâu Zaire (kîm Congo Mìn-chú Khiung-fò-koet) pó-chhṳ̀ thi̍t-sû ke kôan-he, yû yit-thin ke chṳn-chhṳ fò kîn-chi sông ke yáng-hióng li̍t.