Pak-ha̍p-fâ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Pak-ha̍p-fâ

Pak-ha̍p-fâ (Ho̍k-miàng: Lilium) ya cho-tet ham cho pa-hà-fâ (叭哈花) fe̍t-chá tá-vón-fâ (打碗花), he yit-tsúng tshṳ̍t-vu̍t, ngièn-sán tshai-yî Chûng-koet, tsú-yeu fûn-phu tì Â-chû tûng-phu, Eû-chûPet-mî-chû tén-tén Pet-pan-khiù vûn-tai thi-khî, tshiòn-khiù yí-kîn fat-hien yû yit-pak tô-ke phín-tsúng, khì-tsûng ńg-sṳ̍p-ńg tsûng sán-yî Chûng-koet.

Lilium distichum.jpg Lilium distichum
Hanson's Lily Lilium hansonii Flowers 1842px.jpg Lilium hansonii
Lil martagon var cattaniae 01Infl Griechenland Rhodopen 16 07 01.jpg Lilium martagon Martagon Pak-ha̍p-fâ
Lilium medeoloides
Lilium tsingtauense.jpg Lilium tsingtauense
Lilium debile (Drawing).jpg Lilium debile
Lilium bolanderi.jpg Lilium bolanderi
Lilium columbianum.jpg Lilium columbianum Lo-fú Pak-ha̍p-fâ
Lilium humboldtii ssp ocellatum.jpg Lilium humboldtii Humboldt Pak-ha̍p-fâ
Lilium kelloggii.jpg Lilium kelloggii
Lilium rubescens edit.jpg Lilium rubescens
Lilium washingtonianum 3.jpg Lilium washingtonianum Fà-sṳn-tun Pak-ha̍p-fâ
Lilium kelleyanum.jpg Lilium kelleyanum
Lilium maritimum.jpg Lilium maritimum
Lilium occidentale.jpg Lilium occidentale
Lilium pardalinum.jpg Lilium pardalinum - Lilium parryi.jpg Lilium parryi
Lilium parvum 2.jpg Lilium parvum Sân-khî Pak-ha̍p-fâ
CanadaLily.jpg Lilium canadense Kâ-nâ-thai Pak-ha̍p-fâ
LiliumPuberulum.png Lilium puberulum
Lilium grayi 2.jpg Lilium grayi
Lilium iridollae.jpg Lilium iridollae
Tiger-lily.JPG Lilium michiganense Michigan Pak-ha̍p-fâ
Lilium michauxii.jpg Lilium michauxii Carolina Pak-ha̍p-fâ
Lilium pyrophilum
LiliumSuperbum1.jpg Lilium superbum Swamp Pak-ha̍p-fâ
Lilium catesbaei1LEPPYONE.jpg Lilium catesbaei
Wild Lily Blooming along Dog Lake Trail at Kootenay National Park.jpg Lilium philadelphicum Muk-lìm Pak-ha̍p-fâ

Section Liriotypus[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lilium bulbiferum mg-k.jpg Lilium bulbiferum Fó Pak-ha̍p-fâ
Lilium candidum 1.jpg Lilium candidum Madonna Pak-ha̍p-fâ
Lil chalcedonicum 01EB Griechenland Hrisomiglia 17 07 01.jpg Lilium chalcedonicum
Lil kesselringianum 01Hab Tuerkei Ardahan Savsat 04 07 94.jpg Lilium kesselringianum
Lilium ledebourii 2.jpg Lilium ledebourii
Lilium sp. (flower).jpg Lilium szovitsianum
Lilium monadelphum.JPG Lilium monadelphum
Lilium pyrenaicum.jpg Lilium pyrenaicum
Lil rhodopeum 01Infl Griechenland Rhodopen Livaditis 12 06 00.jpg Lilium rhodopeum
Lii akkusianum 01aHab Tuerkei Akkus 07 07 93.jpg Lilium akkusianum
Lilium carniolicum.jpg Lilium carniolicum
Lilium ciliatum (2).jpg Lilium ciliatum
Lilium pomponium.jpg Lilium pomponium Turban Pak-ha̍p-fâ
Lil carniolicum subsp ponticum 01EB Tuerkei Ikizdere 02 07 93.jpg Lilium ponticum
LiliumJankaeBulgaria1.jpg Lilium jankae
Lil albanicum 1aEB Griechenland Katarapass 14 06 00.jpg Lilium albanicum
Lilium polyphyllum.jpg Lilium polyphyllum

Section Archelirion[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

LiliumAuratumVVirginaleBluete2Rework.jpg Lilium auratum Goldband Pak-ha̍p-fâ
Lilium platyphyllum
Lilium brownii
Lilium japonicum
Lilium nobilissimum
Lilium rubellum
Lilium speciosum.jpg Lilium speciosum Ngi̍t-pún Pak-ha̍p-fâ

Section Sinomartagon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lilium davidii
Lilium duchartrei.jpg Lilium duchartrei
Lilium henryi Lo-fú Pak-ha̍p-fâily
Tigerlilysmall.jpg Lilium lancifolium Lo-fú Pak-ha̍p-fâ
Lilium lankongense
Lilium leichtlinii
Lilium papilliferum
Lilium rosthornii
Lilium amabile
Lilium callosum
Lilium cernuum
Lilium concolor
Lilium fargesii
Lilium pumilum
Lilium xanthellum
Lilium amoenum
Lilium bakerianum
Lilium henrici
Lilium lijiangense
Lil lophophorum 01aHab China Yunnan Big Snow Pass 19 06 01.jpg Lilium lophophorum
Siroi Lily.jpg Lilium mackliniae Siroi Lily
Lilium nanum
Nì-pok Pak-ha̍p-fâ Lilium nepalense
Lilium oxypetalum
Lilium paradoxum
Lilium primulinum
Lilium sempervivoideum
Lilium sherriffiae
Lilium souliei
Lilium stewartianum
Lilium taliense
Lilium wardii.jpg Lilium wardii
Lilium arboricola
Lilium anhuiense
Lilium brevistylum
Yùn-nàm Pak-ha̍p-fâ Lilium habaense
Lilium huidongense
Lilium jinfushanense
Lilium matangense
Lilium pinifolium
Lilium pyi
Lilium saccatum
Lilium tianschanicum
Lilium poilanei
Lilium floridum
Lilium medogense

Section Leucolirion[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lilium leucanthum
Lilium puerense
Si-tshôn Pak-ha̍p-fâ Lilium regale
Lilium sargentiae
Lilium sulphureum
Lilium formosanum
Lilium longiflorum.jpg Lilium longiflorum Fu̍k-fa̍t-tsiet Pak-ha̍p-fâ
Lilium philippinense
Lilium wallichianum
Lilium wenshanense