Picardie

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Picardie .
Picardie Khì-chì
Picardie .
Amiens quartier saint leu canaux 200503.jpg

Picardie he Fap-koet ke yit-ke Thai-khî, Chúng mien-chit 19,399 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,890,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Kì hâ-su̍k sâm-ke sén: Aisne-sén (02), Oise-sén (60) lâu Somme-sén (80). Khì sú-fú he Amiens.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Picardie siông-koân ke tóng-on.