Princeton Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Nassau hall princeton university.jpg
McCarter Theater2.JPG

Phú-lìm-sṳ̂-tun Thai-ho̍k (Yîn-vùn: Princeton University), vi-é tì Mî-koet Sîn-tset-sî-chû ke Phú-lìm-sṳ̂-tun, he Mî-koet tshṳ̍t-mìn sṳ̀-khì thi-si kiên sṳ̀n-li̍p ke kô-tén Kau-yuk Ho̍k-yen. 1746-ngièn tì Sîn-tset-sî-chû Yî-li-sâ-pha̍k-tsṳ́n tshóng-li̍p, tông-sṳ̀ miàng-è tshṳ̂n-tso "Sîn-tset-sî Ho̍k-yen". Ho̍k-káu 1756-ngièn pân-têu to Phú-lìm-sṳ̂-tun. Phú-lìm-sṳ̂-tun Thai-ho̍k tsui-tshû he Tsóng-ló-tsṳ ke kau-yuk thí-tsṳ. Liá-kiên thai-ho̍k thì-kiûng lióng-tsúng tsú-liù ke pún-khô ho̍k-vi: Vùn-ho̍k-sṳ ho̍k-vi lâu Kûng-ho̍k ho̍k-sṳ ho̍k-vi.