Put-lo̍k ke Thai-yòng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Put-lo̍k ke Thai-yòng
WOWOW開局25周年記念 沈まぬ太陽
Ngièn-chhóng Yamasaki Toyoko Shizumanu Taiyō
Chú-yên Kamikawa Takaya
Chṳ-chok koet-kâ Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Ngî-ngièn Ngit-ngî
Si̍p-sú 20-si̍p
Chhòng-thu 54 fûn
Chṳ-chok
Ngoi-kín Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
WOWOW Sú-pô


Pô-chhut koet-kâ Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Pô-chhut ngit-khì 2016-ngièn 5-ngie̍t 8-ngit-2016-ngièn 9-ngie̍t 25-ngit
Hak-kâ Thien-sṳ-thòi Sú-pô
Pô-chhut koet-kâ Thòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì 2017-ngièn 12-ngie̍t 11-ngit-2018-ngièn 1-ngie̍t 11-ngit

Put-lo̍k ke Thai-yòng(Ngi̍t-ngî: 沈まぬ太陽) he tui Ngit-pún séu-sot-kâ Yamasaki Toyoko (山崎豊子) ke thùng-miàng séu-sot kói-phiên ke thien-sṳ-khia̍k.