跳至內容

Romania-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Romania-ngî fûn-phu.

Romania-ngî (limba română, Koet-chi Yîm-phêu: /'limba ro'mɨnə/)he Romania ke kôn-fông ngî-ngièn, kì lâu Yi-thai-li-ngî khiung-thùng su̍k-yî Roman Ngî-chhu̍k ke tûng-kî. Chhiòn-khiù Romania-ngî ke sṳ́-yung ngìn-khiéu thai-yok lióng-chhiên liuk-pak-van, thai-phu-fun si̍p-chûng chhai Êu-chû ke Balkan pan-tó. Romania-ngî chhai 1860-ngièn – 1862-ngièn chṳ̂-chhièn chhái-yung Kyril Sṳ-mû. 1920-ngièn chṳ̂-heu, Romania-ngìn kói-yung Lâ-tên Sṳ-mû sû-siá. Hien-chhai sṳ́-yung Kyril Sṳ-mû ke, chú-yeu he chhu-chhai Transnistria ke ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Romania-ngî Wikipedia