Sài-kiéu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
 
Sài-kiéu
An Ussuri dhole (Cuon alpinus alpinus).
An Ussuri dhole (Cuon alpinus alpinus).
Pó-fu Chhong-khóng
sâng-vu̍t fûn-lui
kie: Animalia
mùn: Chordata
kong: Mammalia
muk: Carnivora
khô: Canidae
â khô: Caninae
su̍k: Cuon
Hodgson, 1838
chúng: C. alpinus
ho̍k-miàng
Cuon alpinus
(Pallas, 1811)
Dhole range
Dhole range

Sài-kiéu (豺狗) he yit chúng sṳ̍t-ngiuk thung-vu̍t.

  1. 模板:IUCN