Sâm-sên-hiông

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sâm-sên-hiông

Sâm-sên-hiông tshai Thòi-vân Ngì-làn-yen chûng-phu, làn-yòng phìn-ngièn sî-piên. Ngìn-khiéu 38,047-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫]

Tsṳn-tshṳ[編寫]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]