Yèn-sân-hiông

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Yèn-sân-hiông

Yèn-sân-hiông tshai Thòi-vân Ngì-làn-yen ke yit-ke hiông, vi-é tshai Ngì-làn-yen sî-phu, he Thòi-vân pún-thú kô-é-hi ke fat-ngièn-thi. Ngìn-khiéu 32,833-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫 | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]