Sṳ̀n (Kî-tuk-kau)

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本
Liá-piên "Sṳ̀n (Kî-tuk-kau)" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"基督教中嘅神" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Thiên-chú-kau Lâ-tên-vùn

Kî-tuk-kau Sṳn-kîn chhiùng-lòi mò kóng khi̍p sṳ̀n he khiet-kôn fî ngìn-sin-fa ke, siông-fán, kì he ngìn-sin-fa ke, kì khó-yî phî chhṳ̂n-vì "kì he", "kì kóng", "kì khon", "kì thâng" thùng "kì oi" ke yit vi sṳ̀n. Sṳ̀n phî lî-kié vì he yû yi-sṳt lâu ngìn-sin ke, pin-chhiâ he vù-só-put-nèn chá, sṳ̀n lâu lo̍k-san-hau-sṳ̂ ke chhùn-chhai. Chhai kîn-tién chûng, kì phî péu-sṳ vì lâu ngìn-lui thùng-chhai ke, pin-chhiâ he kì ke kiu-su̍k ke kîn-pún.

Liá ham cho "sâm-vi-yit-thí" (三位一體).