跳至內容

Sṳ̍p-piên-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̍p-piên-hìn.

Sṳ̍p-piên-hìn (Yîn-ngî: Decagon) he sṳ̍p-piên ke Tô-piên-hìn, Chang Sṳ̍p-piên-hìn (Regular Decagon) he sṳ̍p-kok siông-tén. Nui-kok vì 144°. Ngiâ piên-chhòng vì , mien-chit . chhak kûi chok thù khó siên chhai Yèn-hìn nui chṳ-chok chang ńg-piên-hìn, chai chiông kok piên ngi tén fûn sien yèn-chhûn chṳ yèn chû yî vàn-sṳ̀n chang sṳ̍p piên hìn ke táng-tiám.

Chang Sṳ̍p-piên-hìn chhak-kûi chok-thù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Sṳ̍p-piên-hìn.
Chang Sṳ̍p-piên-hìn.

Mien-chit[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Sṳ̍p-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yit-pân Sṳ̍p-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-yèn chûng ke Sṳ̍p-piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]