跳至內容

Sṳn-chhôn-lî

Chhiùng Wikipedia lòi

Sṳn-chhôn-lî he kî-tuk-thù ke tshung-yeu lî-ngì tsṳ̂-yit. Sṳn-kîn tsûng ki-tsai Yâ-sû kî-tuk pûn-ngìn tâng-sí tshôi sṳ̍p-sṳ-ka ke vân-song, lâu sṳ̍p-ngi mùn-thù khiung-tsin Yì-ye̍t-tsiet vân-tshôn, tông-sṳ̀ tshiu sat-li̍p sṳn-tshôn. Heu-lòi tshai Sṳ́-thù-hàng-tshon tsûng sṳn-lìn kong-lìm, kau-fi kien-li̍p hí-lòi, mùn-thù tsûn-tseu tsú ke fûn-fu sòng-sòng kí-phan Sṳn-chhôn-lî, yì-yèn siông-tông tshung-sṳ tsáng-ke ko-tshàng. Kô-lìm-tô kau-fi tshai liâng-su Sṳn-chhôn-lî ke thai-thu mò ngiàm-kiún, sṳ́-thù li̍p-tsṳ khien-miên kiu-tsṳn.