跳至內容

Sa̍m-é

Chhiùng Wikipedia lòi
Sa̍m-é.
Sa̍m-é.

Sa̍m-é (Ho̍k-miàng: Cicadidae; Yîn-vùn miàng: Cicada) he Khûn-chhùng-kong Pan-chhì-muk Kiáng-vúi-â- muk ke khì-chûng yit khô, Sâng-fa̍t yî sṳ-kie Vûn-tai chṳ Ngie̍t-tai thi-khî, yí ki-liu̍k yok 2500 chúng sha̍m-é). Yû-têu fûn-pu yî sâ-mo̍k thi-khî ke chúng-lui, tông thí-vûn ko-ngie̍t sṳ̀, fi chhiùng poi-pán (tergum) phài-chhut tô yì ke súi-fûn, chin yì tha̍t-to lâng-sa khi̍p san-ngie̍t ke háu-kó (ngièn-lî lâu ngìn-lui liù-hon lui-sṳ).

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sa̍m-é siông-koân ke tóng-on.