跳至內容

Sunda-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Sunda-ngî (Basa Sunda, yi-sṳ̂ vì "Sunda-ngìn ke ngî-ngièn ") he yit-ke sòng chhai Yin-nì ke Jawa sṳ́-yung ke ngî-ngièn. Kì su̍k-yî Nàm-tó Ngî-hì ke Mâ-lòi - Pô-lî-nì-sî-â Ngî-chhu̍k. (siòng-se ke fûn-lui vì: Nàm-tó Ngî-hìMâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍kSî Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍kSunda Ngî-chhu̍k). Sṳ́-yung liá-chúng ngî-ngièn ke ngìn-sú thai-yok vì 2700 van-ngìn, tsam Yin-nì ke ngìn-khiéu 15%. Sunda-ngî yû si chúng fông-ngièn: Banten fông-ngièn, Bogor fông-ngièn, Kuningan fông-ngièn lâu Cirebon fông-ngièn. Khì-chûng Kuningan fông-ngièn sṳ́-yung ke fam-vì chui kóng thai, he Sunda-ngî ke chú-yeu fông-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sunda-ngî Wikipedia