Tan-ma̍k-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Tan-ma̍k-ngî fûn-phu.

Tan-ma̍k-ngî (Dansk) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Ngit-ngì-màn Ngî-chhu̍k Pet Ngit-ngì-màn Ngî-kî, thûng-hàng yî Tan-ma̍k Vòng-koet yî-khi̍p khì su̍k-thi Fap-lò Khiùn-tó, Kak-lîn-làn, ya-he thûng-hàng yî Tet-koet, Nò-vî lâu Shuì-tién ke kin-nui ke phu-fun thi-khî.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tan-ma̍k-ngî Wikipedia