跳至內容

Thòi-fûng Morakot (2009-ngièn)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thòi-fûng Mo̍k-Là-Khiet)
Thòi-fûng Morakot ví-sên thù-tshiong
Thòi-fûng Morakot ke lu-tshàng.

Thòi-fûng Morakot (Koet-tsi phiên-ho: 0908, PAGASA: Kiko) he 2009-ngièn Thai-phìn-yòng Thòi-fûng kui-tsiet ke yit-ke Ngie̍t-tai hi-sien. Morakot he Thai-koet thì-kiûng ke ngie̍t-tai hi-sien miàng-sṳ, 2002-ngièn khôi-sṳ́ sṳ́-yung, yi-sṳ vi Liu̍k-pó-sa̍k.

Fat-tsán ko-tshàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 2009-ngièn Pat-ngie̍t ngi-ngit, Ngi̍t-pún Hi-siong-thâng po-ko kîm-ngièn thi sṳ̍p-yit Ngie̍t-tai-sin lài hi-ap hìn-sàng yî Fî-li̍t-pîn tûng-piên yok yit-tshiên kûng-lî tshu.
  • Tshai Pat-ngie̍t ńg-ngit 20-sṳ̀ 30-fûn, Thòi-vân Tûng-ông Hi-siong-kiuk khôi-sṳ́ fat-pu thòi-fûng kín-po, tsiông Morakot sṳ̂n-kiet vi chûng-thu thòi-fûng.
  • Tshai Pat-ngie̍t liuk-ngit 14-sṳ̀ 00-fûn, yí-kîn hìn-sàng Thòi-fûng-ngién, tshṳ̀-siu̍k tsen-khiòng.
  • Tshai Pat-ngie̍t liuk-ngit 18-sṳ̀ 00-fûn, Chûng-koet Tûng-ông Hi-siong-thòi fat-pu thòi-fûng fùng-set kín-po, liá ya-he 2009-ngièn ke thi-yit ke Thòi-fûng fùng-set kín-po.
  • Pat-ngie̍t tshit-ngit 23-sṳ̀ 50-fûn yù Thòi-vân Fâ-lièn-yen tên-liu̍k, Pat-ngie̍t pat-ngit 14-sṳ̀ yù Thò-yèn-yen tshut-hói.
  • Pat-ngie̍t kiú-ngit pet-khiûn Chûng-koet thai-liu̍k ke Thòi-fûng Morakot, yì-thung suk-thu man-man, 16-sṳ̀ 20-fûn tshai Fuk-kien-sén Pet-piak-hiông tsai-tshṳ tên-liu̍k, tên-liu̍k sṳ̀ Thòi-fûng chûng-sîm hi-ap kiú-pak tshit-sṳ̍p pak-pha, khiun chûng-sîm chui-thai Thòi-fûng 33-mí/méu, siông-tông yî sṳ̍p-ngi kip. Sùi-heu yì-thung suk-thu kâ-khuai.
  • Tshai Pat-ngie̍t sṳ̍p-ngit 05-sṳ̀ 30-fûn, Thòi-vân Tûng-ông Hi-siong-kiuk kié-tshù thòi-fûng kín-po pin tshai sṳ̍p fûn-tsûng heufat-pu hò-yí thi̍t-po.
  • Tshai Pat-ngie̍t sṳ̍p-yit-ngit lìn-sṳ̀n kám-ngio̍k vi Ngie̍t-tai-sin lài hi-ap.

Kok-thi yáng-hióng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khì-thâ yáng-hióng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]