Thòi-pet-sṳ chṳn-fú

頁面模組:Coordinates/styles.css沒有內容。模板:中華民國政府部門基礎資訊 Thòi-pet-sṳ chṳn-fúpet-sṳ-fú)係Chûng-fà Mìn-koetThòi-pet-sṳ的thi-fông行政kî-kôan,chhai Chûng-fà Mìn-koet chṳn-fú架構chûng vì Chhṳ̍t-hot-sṳ自治chhṳ-kí chhṳ-lî的行政,pin thùng-sṳ̀ fu-chit chṳp-hàng tûng-ông-kî-kôan vî-thok sṳ-chhìn。thòi-pet-sṳ 的chhṳ-kí chhṳ-lî kam-tuk kî-kôan為hàng-chṳn-yen。