Thòi-sṳ Chû-ńg Yù-chṳt Hi-khia̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-sṳ Chû-ńg Yù-chṳt Hi-khia̍k (台視週五優質戲劇) he Thòi-vân Thien-sṳ Kûng-sṳ̂ lî-pai-ńg am-pû-sṳ̀ 10-tiám chhai Thòi-sṳ chú-pìn khip Thòi-sṳ HD thòi pô-chhut ke thien-sṳ-khia̍k.

Chiet-muk lie̍t-péu[phiên-siá | 編寫原始碼]

2008-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

2009-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

2010-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

2011-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

2012-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

  • Pan-su̍k Lien-ngìn: 2012-ngièn 4-ngie̍t 6-ngit-2012-ngièn 7-ngie̍t 13-ngit
  • Fâ he Oi: 2012-ngièn 7-ngie̍t 20-ngit-2012-ngièn 11-ngie̍t 9-ngit
  • Chhui Mî-li: 2012-ngièn 11-ngie̍t 16-ngit-2013-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit

2013-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

2014-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

2015-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

2016-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

2017-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

2018-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-kiok[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Liá he khip Sâm-li̍p Thien-sṳ lièn-ha̍p chṳ-chok ke "Sâm-li̍p pai-ńg yù-chṳt hi-khia̍k".
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Liá he khip Pat-thai Thien-sṳ lièn-ha̍p chṳ-chok pô-chhut.
  3. Liá he khip TVBS lièn-ha̍p chṳ-chok pô-chhut.
  4. Chhṳ ke-khia̍k khôi-sṳ́, pô-chhut ke sṳ̀-kiên yèn-heu he am-pû-sṳ̀ 10-tiám sṳ̍p-ńg fûn.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]