Thièn Giu-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thièn Giu-koet
Chhut-se-ngit 1997-ngièn 9-ngie̍t 1-ngit Edit this on Wikidata (26-se)
Chhut-se-thi Busan Edit this on Wikidata
Pún-miàng 전정국
Koet-sit Thai-hòn Mìn-koet Edit this on Wikidata
Mû-ngî Hòn-koet-ngî Edit this on Wikidata
voi kóng Hòn-koet-ngî, Yîn-ngî, Ngi̍t-pún-ngî, Hon-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu 首爾表演藝術高級中學, 全球網路大學 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p Kô-sú, 音樂製作人, 詞曲作家, 作曲家 Edit this on Wikidata
Fûng-kak 韓國流行音樂 Edit this on Wikidata

Thièn Giu-koet (田柾國Hòn-koet-ngî: 전정국, 1997-ngièn 9-ngie̍t 1-ngit –  ) he Thai-hòn Mìn-koet ke nàm kô-sú.

Kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kì yî 1997-ngièn 9-ngie̍t 1-ngit yî Fú-sân chhut-se.

Thien-sṳ-khia̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-yáng ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k thi̍t-si̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • 2014-ngièn:《DARK & WILD》(BTS)
  • 2016-ngièn:《WINGS》(BTS)
  • 2018-ngièn:《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》(BTS)
  • 2020-ngièn:《MAP OF THE SOUL : 7》(BTS)

Yîm-lo̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chong Koet-yùng chû-ngièn ki-ngiam[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tet-chióng miàng-khiuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-kiok lâu chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Jungkook siông-koân ke tóng-on.