跳至內容

Thi-lî-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Thi-lî-ho̍k (Yîn-ngî: Geography) he kôan-yî thi-khiù khi̍p khì thi̍t-chṳ̂n, kî-mìn lâu hien-siong ke ho̍k-mun. Chhòn-thúng sông, thi-lî-ho̍k yû si-ke kî-pún ke ngièn-kiu fam-chhiû:

  • Chhṳ-yèn khi̍p ngìn-vùn hien-siong ke khûng-kiên fûn-sak.
  • Khî-vet ngièn-kiu (area studies), yi chit li-yung thi-fông lâu khî-vet hi-chhiên-sṳt thi-khiù ke thi̍t-sin.
  • Ngìn-thi kôan-he (man-land relationship) ngièn-kiu, yi chit chhṳ-yèn-kie kok-chúng hien-siong tui ngìn-lui ke yáng-hióng, fe̍t-he ngìn-lui fa̍t-thûng tui chhṳ-yèn kie sán-sâng ke háu-yin .
  • Thi-khiù khô-ho̍k ngièn-kiu.