Tseu-tshu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tseu-tshu̍k

Tseu-tshu̍k ya-he tshṳ̂n-tso Tsou-tshu̍k, he Thòi-vân Ngièn-tshu-mìn tshu̍k ke yit-tsṳ̂, fûn-phu tshai-yî Nàm-thèu-yen, Kâ-ngi-yen lâu Kô-hiùng-yen kin-nui, ngìn-khiéu yok liuk-tshiên tô ngìn.