Ukraina-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vû-khiet-làn-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ukraina-ngî sṳ́-yung thi-khî.

Ukraina-ngî (українська мова) he Slav Ngî-chhu̍k chûng sṳ́-yung ngìn-su thi-sâm ke ngî-ngièn, su̍k-yî Slav Ngî-chhu̍k ke Tûng Slav Ngî-kî. Vû-khiet-làn-ngî ke yîm-yun, vùn-fap yî-khi̍p chhṳ̀-lùi tû kiên Ngò-ngî lâu Pha̍k Ngò-lò-sṳ̂-ngî siông-khiun. Vû-khiet-làn-ngî sṳ́-yung Sî-lî-ngì Sṳ-mû sû-siá, só sṳ́-yung ke sṳ-mû thùng Ngò-ngî sṳ-mû yû yit-thin ke chhâ-phe̍t.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ukraina-ngî Wikipedia