Würzburg Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Vì-ngì-tshṳ-páu Thai-ho̍k.

Vì-ngì-tshṳ-páu Thai-ho̍k (Julius-Maximilians-Universität Wurzburg) he yit-só kûng-li̍p Thai-ho̍k, sṳ̀n-li̍p yî 1402-ngièn 12-ngie̍t 10-ngit, he Bavaria-chû li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke thai-ho̍k. Chhai Vì-ngì-tshṳ-páu Thai-ho̍k tan-sâng liáu sṳ-kie sông yit-mùi Vu̍t-lî-ho̍k Nok-pi-ngì Chióng Lùn-khìm, yî ki-ngiam kì tui X Kông Sa-sien fat-hien ke kung-hien. khì chhṳ, hàn yû pat miàng nok pi ngì vu̍t lî ho̍k yî khi̍p fa ho̍k fe̍t chióng chá chhiùng vì ngì tshṳ páu thai ho̍k chéu hiong sṳ kie. 17 Sṳ-ki sṳ̀ Vì-ngì-tshṳ-páu Thai-ho̍k ke Yâ-sû-fi siû-sṳ Kî-lî-ôn (Kilian Stumpf) vàn-sṳ̀n liáu chet ho̍k, Lùn-lî-ho̍k lâu chûng-kau-fap ke ho̍k-si̍p heu lòi-to Chûng-koet. Sṳ̀n vì Thông Ngiâ-mong ke ki-sṳ̀n-chá, sṳ̀ -ngim chhîn-thìn khîm-thiên kâm-chúng-kón.

Thù-phién[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]