跳至內容

Wilhelm Röntgen

Chhiùng Wikipedia lòi
Wilhelm Röntgen.

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-ngièn 3-ngie̍t 27-ngit – 1923-ngièn 2-ngie̍t 10-ngit) he Tet-koet ke yit-chak vu̍t-lî-ho̍k-kâ.

1895-ngièn 11-ngie̍t 8-ngit, chhai Tet-koet Würzburg Thai-ho̍k chin-hàng yîm-khi̍t sa-sien ke sṳ̍t-ngiam sṳ̀, kôn-chhat to piong-chhai sa-sien-kón fu-khiûn thû-yû Chhiâng-â-pha̍k sôn-pi ke phîn-sông fat-chhut ke mì-kông, chui-heu kì khok-sin liá he yit-chúng sîn sa-sien. Yû-ngìn thì-ngi chiông kì fat-hien ke sîn sa-sien thin-miàng vì "Röntgen Sa-sien", Röntgen Sa-sien chhṳ̀ -yung "X Sa-sien" liá yit miàng-chhṳ̂n, sán sâng X Sa-sien ke kî-hi ham-cho X Sa-sien-kî. 1901-ngièn, sú-kài Nobel Chióng pân-fat, Röntgen tet-to Nobel Vu̍t-lî-ho̍k Chióng.