Heike Kamerlingh Onnes

Chhiùng Wikipedia lòi
Heike Kamerlingh Onnes
Mû-ngî-miàng Heike Kamerlingh
Chhut-se-ngit 1853-ngièn 9-ngie̍t 21-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 格羅寧根 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1926-ngièn 2-ngie̍t 21-ngit Edit this on Wikidata (72-se)
Ko-sṳ̂n-thi 萊頓 Edit this on Wikidata
Koet-sit Hò-làn Vòng-koet Edit this on Wikidata
Mû-ngî Hò-làn-ngî Edit this on Wikidata
voi kóng Hò-làn-ngî, Yîn-ngî, Fap-ngî Edit this on Wikidata
Ho̍k-vi 理學碩士, Chat-ho̍k Pok-sṳ, 博士 Edit this on Wikidata
Mû-káu 海德堡大學, 格羅寧根大學 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 物理學家, Fat-mìn-kâ, Kau-su, 大學教員, 科學家 Edit this on Wikidata
ku-chú 萊頓大學 Edit this on Wikidata
chok-phín 超導現象 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Maria Adriana Wilhelmina Elisabeth Bijleveld Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg Albert Kamerlingh Onnes Edit this on Wikidata
Â-pâ Harm Kamerlingh Onnes Edit this on Wikidata
Â-mê Anna Gerdina Coers Edit this on Wikidata
Hiûng-thi chí-moi Menso Kamerlingh Onnes, Jenny Kamerlingh Onnes Edit this on Wikidata

Heike Kamerlingh Onnes (1853-ngièn 9-ngie̍t 21-ngit – 1926-ngièn 2-ngie̍t 21-ngit) he Hò-làn ke yit-chak vu̍t-lî-ho̍k-kâ. Kì chhai 1913-ngièn tet-to Nobel Vu̍t-lî-ho̍k Chióng.