Ilya Frank

Chhiùng Wikipedia lòi
Ilya Frank
Chhut-se-thi Sankt-Peterburg Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1990-ngièn 6-ngie̍t 22-ngit Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-thi Moskva Edit this on Wikidata
Koet-sit Sû-lièn, 俄羅斯帝國 Edit this on Wikidata
voi kóng Ngò-lò-sṳ̂-ngî Edit this on Wikidata
chûng-kau Yù-thai-kau Edit this on Wikidata
Ho̍k-vi 物理和數學博士, 理學士 Edit this on Wikidata
Mû-káu 莫斯科國立大學, 俄羅斯科學院 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 物理學家, 大學教員 Edit this on Wikidata
ku-chú 列別捷夫物理研究所, 杜布納聯合原子核研究所, 原子核研究所 Edit this on Wikidata
Â-pâ Mikhail Frank Edit this on Wikidata
Hiûng-thi chí-moi Gleb Frank Edit this on Wikidata

Ilya Mikhailovich Frank (Ngò-lò-sṳ̂-ngî: Илья́ Миха́йлович Франк, 1908-ngièn 10-ngie̍t 10-ngit – 1990-ngièn 6-ngie̍t 22-ngit) he Sû-lièn ke yit-chak vu̍t-lî-ho̍k-kâ. Kì chhai 1958-ngièn tet-to Nobel Vu̍t-lî-ho̍k Chióng.