跳至內容

Yâ-lò-pô-ôn yit-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Yâ-lò-pô-ôn yit-sṳ (Hî-pak-lói-vùn:ירבעם בן נבט, ?- tsú-tshièn 910-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-ngi ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Nì-pat (Lie̍t-vòng-ki-song 11:26).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yâ-lò-pô-ôn yit-sṳ tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 931-ngièn to tsú-tshièn 909-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 922-ngièn to tsú-tshièn 911-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-song" thi 11-14 tsông

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]