跳至內容

Yòng-mî

Chhiùng Wikipedia lòi
Yòng-mî.

Yòng-mî (揚尾) fe̍t-chá Chhiang thîn (蜻蜓), he yit-chúng su̍k-yî Chhiang-lîn-muk ke khûn-chhùng, yî chhûn-thiên to chhiû-thiên sṳ̀ fat-sên, yû se-chhòng yi̍t lâu puk-phu. Yòng-mî yit-pân pú-sṳ̍t mûn-é, yèu-mûn lâu khì-thâ séu khûn-chhùng, li-yì vû-yìn, phûng-thòng, yòng-ya̍p tén.