Â-li̍t-sân-thai sâm-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Â-li̍t-sân-thai sâm-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"亞歷山大三世" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Napoli BW 2013-05-16 16-24-01.jpg

Â-li̍t-sân-thai sâm-sṳ (Hî-lia̍p-vùn:Αλέξανδρος ο Μέγας;Kûng-ngièn chhièn 356-ngièn 7-ngie̍t 22-ngit —— Kûng-ngièn chhièn 323-ngièn 6-ngie̍t 10-ngit) he Mâ-khì-tun vòng-koet koet-vòng. Kí vì-chhṳ̀ liáu yî Mâ-khì-tun liâng-thô ke thúng-yit Hî-lia̍p chû-sàng pâng, pin chṳ̂n-fu̍k Pô-sṳ̂、khi̍p khì-thâ Â-se-â vòng-koet, chhṳ̍t chṳ Yin-thu ke piên-kie. Kí yung sṳ̍p-sâm-ngièn sṳ̀-kiên chṳ̂n-fu̍k tông-sṳ̀ Êu-chû sṳ-kok ke "yí-kîn mìn-tî ke sṳ-kie", phî ngin-vì he Li̍t-sṳ́ sông chhung-yeu ke kiûn-sṳ-kâ.